.

Indruino có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, gia công và lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm điện tử không chỉ phục vụ trong nước mà còn cung cấp cho khách hàng nước ngoài.